Verplichtingen van de koper

  • Geniet je bij de aankoop van een bescheiden woning het voordeel van het verminderd registratierecht, dan ben je verplicht de woning te bewonen binnen een termijn van drie jaar na aankoop. Klik door naar het artikel Verplichting tot bewonen.
  • Let op met de vaak onverwachte verplichtingen als je een perceel grond wil kopen. Belangrijk is dat je je al vóór de ondertekening van het compromis degelijk informeert. Als koper moet je niet louter passief toekijken maar actief optreden en je bevragen. Lees Informatieplicht van de koper.