Vereenvoudigde procedure ingevolge coronacrisis: overschakelen van voltijds naar deeltijds economisch werkloos

Alle tijdelijke werkloosheid wegens Corona wordt sedert 13/3/2020 beschouwd als overmacht.

Vanaf 13/03/2020 (en voor de duur van de beschermende maatregelen opgelegd door de overheid) wordt een soepele toepassing van het begrip "overmacht" aanvaard en kunnen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die te wijten zijn aan het coronavirus, worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

De tijdelijke werkloosheid betreft steeds een volledige werkdag. Een combinatie van een halve dag arbeid en halve dag tijdelijke werkloosheid is dus niet mogelijk.

Procedure tijdelijke werkloosheid 

Als werkgever kan men een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid van één of meerdere werknemers doen. De mededelingen tijdelijke werkloosheid dienen verplicht elektronisch te worden verstuurd (online dienst RVA) of via een gestructureerde elektronische boodschap (batch – via de portaalsite van de sociale zekerheid) :

Voor tijdelijke werkloosheid vanaf 13/03/2020 volstaat het dat een werkgever op de elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ aangeeft dat iemand tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus.

De mededeling dient ook volgende gegevens te bevatten:

 • Identiteit werknemers die men werkloos stelt (naam, voornaam, INSZ-nummer) / de afdeling die men tijdelijk werkloos stelt.
 • De regeling die men wenst in te voeren.
 • Begin en einde regeling.
 • Economische oorzaken die de volledige, dan wel gedeeltelijke arbeid rechtvaardigen : CORONAVIRUS.

Verder dient men als werkgever :

 • een C3.2A formulier af te leveren aan de werknemer. Iedere maand dient een nieuw ingevuld formulier afgeleverd te worden vanaf de eerste werkloosheidsdag. Verder dient dit formulier in een validatieboek ingeschreven te worden (papieren versie of elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid).
 • een aangifte ASR2 te verrichten. Dit gebeurt bij de aanvang van de werkloosheid én op eigen initiatief voor elke tijdelijk werkloze persoon (via de portaalsite van de sociale zekerheid). Door deze aangifte opent men het recht op tijdelijke werkloosheid voor de werknemer.
 • aan het einde van iedere kalendermaand een aangifte ASR5 te verrichten. (via de portaalsite van de sociale zekerheid). Dit is nodig om het recht op tijdelijke werkloosheid voor de werknemer voor de betreffende kalendermaand te kunnen vaststellen.

Deeltijdse en voltijdse schorsing

De regeling met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid verschilt voor arbeiders en bedienden.

Voor arbeiders gelden drie verschillende regelgevingen (sectorale afwijkingen via KB mogelijk) :

 • Volledige schorsing : er wordt niet meer gewerkt. Dit geldt voor maximaal vier werken. Hierna dient men een verplichte werkweek in te voeren.
 • Grote schorsing : er wordt minder dan drie dagen per week gewerkt of minder dan één week per twee weken. Dit geldt voor maximaal drie maanden. Hierna dient men een verplichte werkweek in te voeren.
 • Kleine schorsing : er worden minstens drie dagen per week gewerkt of minstens één week per twee weken. Dit geldt voor maximaal twaalf maanden.

Voor bedienden geldt volgende regelgeving (geen afwijkingen via KB mogelijk) :

 • Volledige schorsing arbeidsovereenkomst : er wordt niet meer gewerkt. Dit geldt voor maximaal 16 kalenderweken per kalenderjaar.
 • Gedeeltelijke schorsing arbeidsovereenkomst : er wordt minstens twee dagen per week gewerkt (elektronisch aangeven als een ‘grote schorsing’). Dit geldt voor maximaal 26 kalenderweken per jaar.

Voor bedienden geldt geen verplichte werkweek. Voor bedienden geldt daarentegen wel een krediet dat per kalenderjaar niet overschreden mag worden, voor arbeiders geldt dit niet.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er geen apart krediet voor tijdelijk werkloosheid economische redenen voorzien wordt naar aanleiding van het coronavirus, dit wordt meegerekend in het normale krediet.

Voor meer informatie contacteer ons : contact

Lieve DEHAESE

Advocaat-partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

arbeidsrecht-sociaal zekerheidsrecht

Deel via: