Familierecht & echtscheidingen

Overweegt u te huwen of verkiest u een samenlevingsovereenkomst?

Denkt u eraan uit elkaar te gaan ingeval u gehuwd bent, ingeval u samenwoont? En welke zijn de risico’s voor en de rechten van de kinderen?

Het familierecht heeft heel wat evoluties doorgemaakt. Kies voor onze ervaren en begripvolle adviseurs die u wegwijs maken in uw rechten en plichten op het vlak van familierecht voor onder meer:

 • Bijstand bij de keuze tussen huwen volgens het wettelijk stelsel of met een huwelijkscontract
 • Ongehuwd samenwonen (feitelijk samenwonen of wettelijk samenwonen); relatiebreuk en financiële regelingen tussen samenwonenden die geen samenlevingscontract afsloten
 • Overeenkomsten, waarin de rechten en plichten worden vastgelegd, over de gezinswoning, kosten van de huishouding, inkomsten, sparen, leningen afsluiten, onderhoud van de kinderen…
 • Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT): 
  • via het sluiten van een overeenkomst of een procedure echtscheiding voor de familierechtbank
  • Overeenkomsten met betrekking tot de verblijfsregeling van de kinderen
 • Procedures voor de Familierechtbank
 • Familiezaken en echtelijke betwistingen
 • Afstamming
 • Ouderlijk gezag
 • Kindermisbruik, incest, mishandeling, uitbuiting
 • Wettelijke vertegenwoordiging (psychiatrie, dementie, kind)

BEMIDDELING ALS PRAGMATISCHE CONFLICTOPLOSSING

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken we uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is: via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.

Familierecht & echtscheidingen