Incasso

U heeft binnen uw cliënteel te maken met klanten die niet of veel te laat betalen? Een goed beheer van uw openstaande rekeningen en de strikte incasso daarvan bij onwillige of onmachtige debiteuren zijn noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Uitstel leidt vaak tot nog kleinere kans op inning!

Dehaese & Dehaese advocatenkantoor kan u daarbij helpen. Ons kantoor verzekert het hele proces van incasso van facturen, onder meer via de snelle nieuwe Europese betalingsbevelprocedure.

Voor inning van onbetwiste facturen van ondernemingen starten wij een buitengerechtelijke procedure.

Bij betwisting van in te vorderen facturen kunnen, in overleg met de cliënten, als advocaat-bemiddelaar ofwel trachten een onderhandelde oplossing uit te werken met de schuldeisers ofwel overgaan tot dagvaarding.

Elke opdrachtgever kan de stand van zaken van zijn invorderingsdossiers die hij ons toevertrouwde online permanent volgen via Webview: een login op ons computersysteem.

Voor vorderingen op particulieren doen wij een aangetekende ingebrekestelling. Als advocaat-bemiddelaar werken wij vaak, in overleg met onze cliënten, minnelijke regelingen uit. Wij gaan zo nodig over tot dagvaarding na overleg met de opdrachtgever.

U zult merken dat een consequent debiteurenbeheer met een alerte opvolging u veel werk bespaart en een positieve uitstraling geeft aan de kwaliteit van uw klantenbestand bijvoorbeeld indien u factoring overweegt.

Incasso