Contractenrecht

Zowel particulieren, ondernemingen, zorginstellingen, non-profitorganisaties als overheden sluiten contracten af met partijen die meestal andere belangen en doelstellingen hebben. Ons kantoor beschikt over een team van advocaten met een jarenlange expertise en helpt u om sluitende contracten af te sluiten. Onze aanpak hierin is pragmatisch en resultaat gericht zonder onnodige complexiteit.

CONTRACTENRECHT IN ALLE SECTOREN

 • Concessie, agentuur, commissie en franchising
 • Hardware en software, e-commerce, internet
 • Bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten : auteursrecht, merken, tekeningen en modellen, licentieovereenkomsten
 • Betwistingen of schade ingeval van eventuele kartelafspraken
 • Ondernemen van actie tegen misbruik van machtspositie en oneerlijke mededinging
 • Handelshuur, woninghuur, pacht, leasingcontracten (roerend en onroerend)
 • Overdracht van onroerend goed: compromis koop-verkoop, aankoop-verkoopbelofte, huurkoop, overdracht van onroerend goed via een aandelentransactie.
 • Verzekeringscontracten
 • Overdracht van aandelen: letter of intent, overnameovereenkomst, gedwongen uitkoop van aandeelhouders, aandeelhoudersovereenkomsten, due-diligence, verklaringen en waarborgen.
 • Financiering: leningen van derden, achtergestelde – en aandeelhoudersleningen, borgstellingen, bancaire kredieten.
 • Dadingsovereenkomsten
 • De impact van de coronacrisis op contracten

GLASHELDER CONTRACTENRECHT

Contra proferentem! Onduidelijke contracten moeten vermeden worden. Een glashelder contract is de basis voor een goede samenwerking en vertrouwen. Ons kantoor levert daartoe adequaat en resultaatgericht advies.

BEMIDDELING ALS PRAGMATISCHE CONFLICTOPLOSSING

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen werken we uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is: via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.

Contractenrecht