Johan Dehaese

ADVOCAAT - FOUNDING PARTNER

  • Is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht waarbij hij zowel de belangen behartigt van de verzekeringsmaatschappijen als van hun verzekerden in diverse sectoren waaronder de bouwsector, de medische sector, verkeersrechtsector, arbeidsongevallen, brandschadegevallen e.a.
  • Heeft meer dan 30 jaar ervaring.
  • Behaalde zijn diploma van Licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven in 1984.
  • Advocaat aan de balie van Hasselt vanaf 1984.
  • Sinds 1984 aangesteld als curator van faillissementen door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.
  • Gerechtelijke vereffenaar van vennootschappen.
  • Houdt voordrachten over en publiceert omtrent onderwerpen van verzekeringsrecht, aansprakelijkheid- en bouwrecht.
  • Nam deel aan de redactie van het juridisch tijdschrift “Limburgs Rechtsleven”.
Johan Dehaese