Ondernemingsrecht, handels- & vennootschapsrecht

Onze advocaten verstrekken advies aan ondernemingen en particulieren binnen het brede domein van het ondernemingsrecht. Iedereen die zelfstandig actief is wordt als een ondernemer beschouwd. Niet alleen vennootschappen of verenigingen, maar sinds 1 november 2018 ook een bakker, dokter, architect, landbouwer, advocaat, e.a. zelfstandigen, kortom iedereen die zelfstandig actief is.

Wij kunnen u bijstaan bij alle aspecten die gepaard gaan met het voeren van een onderneming.

OVEREENKOMSTEN

 • Handelspraktijken en handelscontracten
 • Distributieovereenkomsten, handelshuur, licentieovereenkomsten, aanneming, leasing…
 • Bijzondere bepalingen: niet concurrentiebeding en productaansprakelijkheid
 • Geschiloplossing via bemiddeling en via de rechtbank
 • Facturen: invorderingen; algemene factuurvoorwaarden
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Contracten om aandeelhoudersgeschillen te beslechten

ONDERNEMINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN FISCAAL RECHT

 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (gerechtelijke reorganisatie en faillissement): door advocaten met ervaring als gerechtelijk bemiddelaar en als curator faillissementen
 • Oprichting en keuze van rechtsvorm voor een vennootschap
 • Ontbinding en vereffening van een vennootschap
 • Redactie van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Inbreng van een handelszaak, fusies en partiële splitsing
 • Benoeming, ontslag en aansprakelijkheid van bestuurders
 • Fiscaal advies; procedures inzake directe en indirecte belastingen

OPRICHTING, FUSIE, SPLITSING EN OVERNAME VAN ONDERNEMINGEN

 • de overdracht van aandelen of overdracht van een bedrijfstak: het algehele overnametraject (due diligence fase, milieuaspecten, onderhandelingen) en contractfase (het opstellen van intentieverklaringen, verkoopovereenkomst, aandeelhouders-overeenkomst voor de kopers, actualisatie van de statuten van de gekochte vennootschap, event of default clausules)
 • Statutaire bescherming van minderheidsaandeelhouders
 • Familiale opvolging rekening houdende met de mogelijkheden van het nieuwe ondernemingsrecht
 • Echtscheiding van echtgenoten die partner zijn in een vennootschap
 • Van BVBA naar BV: nazicht van statuten; kansen ingevolge het nieuwe Ondernemingsrecht
 • Mogelijkheden van een administratiekantoor in België
 • Voorbereiding van familiale opvolging via aangepaste statuten en aandeelhoudersovereenkomsten

BEMIDDELING ALS PRAGMATISCHE CONFLICTOPLOSSING

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken wij uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is: via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.

Ondernemingsrecht, handels- & vennootschapsrecht