Bemiddeling

Bemiddeling is een manier om geschillen tussen partijen op te lossen door tussenkomst van een bemiddelaar.
De bemiddelaar legt, in tegenstelling tot een rechter, geen beslissing op maar helpt de partijen om de situatie te analyseren, de communicatie tussen de partijen te bevorderen en tot een “win-win” oplossing te komen voor de partijen.

WAAROM EEN ADVOCAAT ALS BEMIDDELAAR KIEZEN?

Een advocaat-bemiddelaar is gebonden aan strikte deontologische regels.
Een advocaat-bemiddelaar is een expert in conflictmanagement en heeft oog voor de juridische aspecten zoals de gevolgen van een mogelijk juridische procedure via de rechtbank.

ONDERNEMINGSBEMIDDELING

De wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen heeft een nieuwe figuur in het leven geroepen: de ondernemingsbemiddelaar. Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die tot taak heeft te helpen om een oplossing te zoeken met de onderneming in moeilijkheden en alle andere betrokkenen.

ADVOCAAT LIEVE DEHAESE IS EEN ERKENDE BEMIDDELAAR

Een erkende bemiddelaar heeft de speciale opleiding gevolgd en is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.
Advocaat Lieve Dehaese is een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, erkend door de Federale bemiddelingscommissie.

Bemiddeling