Intellectuele rechten

INTELLECTUELE EIGENDOM

Ons kantoor staat cliënten bij in het domein intellectuele en industriële eigendomsrechten en de bescherming van kennis voor onder meer de volgende dossiers:

  • Advies over octrooien, merken, tekeningen – en modellen en het verkrijgen van deze bescherming
  • Bescherming van auteursrecht, bedrijfsgeheimen en handelsnaam
  • Bijstand bij onderhandelingen over en het opstellen van licentieovereenkomsten en andere overeenkomsten van bescherming.
  • Handhaving van intellectuele rechten en het voeren van stakingsprocedures.

ICT-RECHT

Op het vlak van ITC staan wij onze cliënten bij in verband met:

  • Het opstellen van IT-contracten
  • Databescherming, GDPR- compliance en privacy
  • Advies omtrent e-commerce, elektronische communicatie en sociale media

MEDIA- EN ENTERTAINMENTRECHT

Ook inzake mediarecht staan wij onze cliënten regelmatig bij om zijn/haar rechten te vrijwaren inzake:

  • Handhaving van grondrechten en persoonlijkheidsrechten: recht op vrije meningsuiting, recht op afbeelding en recht op antwoord
  • Onderhandelingen m.b.t. exclusiviteitsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, uitgavecontracten, productieovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten
  • Bijstand aan Bekende Vlamingen, auteurs, kunstenaars, artiesten en journalisten voor Rechtbanken, de Vlaamse Media Regulator en de Raad voor Journalistiek

BEMIDDELING

Samen werken we uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is: via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.

Intellectuele rechten