Medisch recht

Ons kantoor verstrekt juridische bijstand aan patiënten, artsen, zorginstellingen en betrokken verzekeraars. De advocaten van Dehaese & Dehaese hebben een jarenlange expertise opgebouwd in onder meer de volgende materies.

MEDISCH RECHT VOOR DE PATIËNT

Wij staan patiënten bij in uiteenlopende materies zoals:

 • Patiëntenrechten, het medisch dossier, informed consent, privacy
 • Betwistingen van een honorarium
 • Medische verzekeringscontracten
 • Procedures inzake vergoeding van schade in het kader van het Fonds voor medische ongevallen (wet van 31.03.2010)
 • Klachten tegen een arts
 • Contacten met ombudsdiensten
 • Gevallen van mogelijke ziekenhuisaansprakelijkheid

MEDISCH RECHT VOOR ARTSEN

Artsen zijn niet alleen gebonden door hun deontologie, maar ook door een strikt juridisch kader. Als arts moet u goed geïnformeerd zijn over het medisch recht en de risico’s op aansprakelijkheden. Wij bogen op een lange ervaring in het verlenen van bijstand in minnelijke regelingen en bij gerechtelijke procedures met betrekking tot volgende aspecten:

 • Het beroepsgeheim van de medische beroepsbeoefenaar
 • Het specifieke statuut van de ziekenhuisarts
 • Deontologie en beroepsgeheim
 • Medisch tuchtrecht: deontologische geschillen tussen artsen en orde van geneesheren; bijstand bij tuchtrechtelijke procedures
 • Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medische beroepsbeoefenaar bij medische fouten of het gebruik van medische hulpmiddelen
 • Samenwerkingsovereenkomsten tussen medische beroepsbeoefenaars onderling en/of met zorginstellingen
 • Het medisch dossier
 • Bijstand bij het afsluiten van medische verzekeringscontracten

MEDISCH RECHT VOOR ZORGINSTELLINGEN

Ook een zorginstelling kan niet zonder een goede advocaat. De advocaten van Dehaese & Dehaese hebben in dit domein uitgebreide praktijkervaring en assisteren zorginstellingen en ziekenhuizen onder meer voor:

 • Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medische beroepsbeoefenaar en de zorginstellingen bij medische fouten
 • Het gebruik van medische hulpmiddelenovereenkomsten met artsen en patiënten
 • Dadingen met verzekeringsinstellingen
 • Behandeling van patiëntenrechten (medische dossiers, privacy, informed consent)
 • Dossiers inzake letselschade
 • Betwistingen en bescherming van intellectuele eigendom

ANDERE ACTOREN DIE MET MEDISCH RECHT WORDEN GECONFRONTEERD 

Ook apothekers, kinesisten, verplegers (waaronder burgerlijke aansprakelijkheid, ondergeschiktheid tussen verpleger en arts) en andere actoren in de geneeskunde staan wij inzake medisch recht bij.

Medisch recht