Familiale ondernemingen

In familiale ondernemingen zijn (sommige) familieleden aandeelhouder én manager terwijl anderen alleen aandeelhouder zijn. Dit kan leiden tot spanningssituaties en verschillende doelstellingen. In een tweede of derde generatie onderneming is dat nog meer het geval. Conflicten en het ontstaan van aandeelhoudersgroepen met verschillende visies stralen negatief af op de werking van de onderneming.

Ons kantoor kan u bijstaan in discussies over:

  • criteria bij de aanwerving van familieleden en loonpakket;
  • beslissingsbevoegdheid van de familiale CEO
  • nood aan afspraken over strategie, investeringsbeleid, financiering en dividendpolitiek
  • samenstelling en vergoeding van de Raad van Bestuur

FAMILIECHARTER OF AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Goede contracten tussen familiale partners leiden tot betere beslissingsvorming en voorkomen conflicten.Ons kantoor met ervaring als erkend bemiddelaar is vertrouwd met de opmaak van overeenkomsten zoals een familiecharter of een aandeelhoudersovereenkomst. Voor elke onderneming werken wij mee op maat uit welke overeenkomst het beste past. Wij begeleiden daartoe vanaf de overlegfase tot aan de ondertekening van de overeenkomst.

OVERDRACHT VAN EEN FAMILIALE ONDERNEMING

Uiteraard zijn wij vertrouwd met het juridische luik van een bedrijfsovername (structurering van de transactie, milieu, verklaringen en waarborgen, fiscaliteit, prijsmodaliteiten en uitgestelde betalingen, schaderegelingen, coördinatie met accountancy, belang van audits, etc.).Voor familiale ondernemingen zijn er meer aandachtspunten zoals onder meer :

  • Niet dezelfde belangen: sommige familieleden die na overdracht voor de onderneming blijven werken, overname door één van de familieleden, …
  • emoties, uiteenlopende verwachtingspatronen, moeilijke familiale relaties;
  • aandeelhouders met alleen naakte eigendom of vruchtgebruik op aandelen
  • communicatie van juridische materies aan familieleden die hiermee niet vertrouwd zijn;
  • Complicaties ingevolge erfenissen en testamenten

Ons kantoor verzekert een professionele juridische begeleiding gecombineerd met een bemiddelaars- en inlevingsrol om tot een optimale transactie te komen.

BEMIDDELING ALS PRAGMATISCHE CONFLICTOPLOSSING

Zeker voor familiale ondernemingen geloven wij sterk dat bemiddeling of het hanteren van de technieken van bemiddeling kunnen leiden tot conflictoplossing. Samen met u werken wij uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is.

Familiale ondernemingen