Arbeidsrecht - sociale zekerheid - sociaal strafrecht

Ons kantoor verzekert de behandeling van alle facetten van het sociaal recht. Hieronder verstaan wij arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en pensioenen. Ook problemen over het statuut van zelfstandige en professionele contractuele samenwerkingsvormen zonder arbeidsovereenkomst behoren tot onze expertise.

Wij verlenen professioneel advies in onder meer volgende domeinen:

TEWERKSTELLING

Onze advocaten staan cliënten regelmatig bij in de volgende materies:

 • Arbeidsovereenkomsten: opstellen en amendering van arbeidsovereenkomsten en wijziging van de arbeidsrelatie, collectief ontslag, ontslag om dringende redenen, arbeidsreglementen, bedrijfswagen overeenkomsten, niet concurrentiebeding, privacy op het werk, wijziging van arbeidsvoorwaarden en functie, verworven rechten.
 • Contractuele werkrelaties zonder arbeidsovereenkomst: contractuele inschakeling als zelfstandige, managementovereenkomsten, handelsagentuur, uitzendarbeid, niet concurrentiebeding, outsourcing, schijnzelfstandigheid
 • Tewerkstelling bij de Overheid: statutair en contractueel, procedures voor administratieve en gerechtelijke rechtscolleges, tuchtrecht
 • Arbeidsongevallen: betwistingen inzake kwalificatie als arbeidsongeval , dossier inzake arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval; behandeling van verzekeringsdossiers inzake letselschade en de financiële gevolgen door een ongeval
 • De coronacrisis en de impact ervan op arbeidsovereenkomsten en andere overeenkomsten tussen werkgever en werknemer

CONFLICTEN

 • Procedures van ontslag, ontslagregelingen, ontslag om dringende redenen, collectief ontslag en sluiting van ondernemingen, beschermde werknemers, privacy van werknemers, geschillen omwille van e-mails van werknemers, inbreuken op privacy,…

SOCIAAL

Sociaal rechterlijke aangelegenheden waarin wij onze cliënten bijstaan:

 • Sociaal overleg binnen de onderneming
 • Sociaal strafrecht, assistentie bij sancties en bij sociale inspecties
 • Sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen
 • RSZ- geschillen (schijnzelfstandigheid), RSZ-verminderingen
 • Werkloosheid, ziekte, invaliditeit, personen met een handicap
 • Arbeidsongevallen en ziekteverzekering

PENSIOENEN

Wij hebben de nodige ervaring met betrekking tot vragen over pensioenplannen, aanvullend pensioen, wijzigingen van aanvullend pensioen bij overname van een onderneming, of bij ontslag/ontslagname, arbeidsprestaties tijdens pensioen, etc.

BEMIDDELING ALS PRAGMATISCHE CONFLICTOPLOSSING

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing in het bijzonder in conflicten inzake arbeidsrecht. Samen met u werken wij uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is : via een procedure voor de rechtbank of via onderhandelde oplossingsaanpak.

Arbeidsrecht - sociale zekerheid - sociaal strafrecht