Gerechtelijke reorganisatie & faillissement

W.C.O.

Door de WCO-wet kunnen ondernemingen in moeilijkheden hun voortbestaan vrijwaren. Wij staan u bij in onder meer het opstellen van het verzoekschrift gerechtelijke reorganisatie ; de vereiste gegevens over de financiële toestand van de vennootschap; de opmaak van het reorganisatieplan en de onderhandelingen met schuldeisers.

FAILLISSEMENT EN DREIGEND FAILLISSEMENT

Natuurlijke personen en rechtspersonen die een beroepsactiviteit uitoefenen, beoefenaars van vrije beroepen en land- en tuinbouwers kunnen failliet gaan. Wanneer deze partijen zich in ernstige financiële moeilijkheden bevinden kan een poging ondernomen worden om een faillissement nog te vermijden en beroep te doen op onze juridische bijstand o.m. in het kader van een bemiddeling met betrokken schuldeisers of de voorbereiding van een W.C.O.

Ook als een faillissement onafwendbaar blijkt, is het beroep doen op juridische bijstand nodig (Sedert 1 mei 2018 dient een aangifte van faillissement elektronisch te gebeuren in www.regsol.be).

Ons kantoor is gespecialiseerd in insolventierecht en reikt optimale oplossingen aan bij:

 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, reorganisaties en herstructureringen
 • Begeleiding van ondernemingen bij de dienst voor handelsonderzoeken van de Rechtbank van Koophandel
 • Elektronische aangifte van een faillissement via Regsol.be
 • Dagvaarding in faillissement door een derde
 • Faillissement bij verstek
 • Verzet tegen faillissementsvonnis
 • Verschoonbaarheid van gefailleerden

Ook indien uw onderneming geconfronteerd wordt met faillissement of dreigende faillissement van een klant is juridisch advies aangewezen. Wij staan u hierin bij:

 • Aangifte van uw schuldvordering in een faillissement via Regsol.be
 • Onderzoek naar en het inroepen van zekerheden
 • Bevoorrechte schuldvorderingen, eigendomsvoorbehoud e.a.
 • Waarborgen
 • Invordering facturen van klanten met betalingsmoeilijkheden
Gerechtelijke reorganisatie & faillissement