Strafrecht en strafprocesrecht

Wij staan in verdenking gestelden, beklaagden, veroordeelden en slachtoffers bij wanneer zich (mogelijk) strafrechtelijke feiten hebben voorgedaan.

STRAFRECHT EN STRAFPROCESRECHT

 • Advies en bijstand aan particulieren en ondernemingen in gerechtelijke onderzoeken: tijdens het vooronderzoek, burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter, het formuleren van verzoeken tot bijkomende onderzoekshandelingen, formuleren van verzoek tot inzage in het strafdossier, formuleren van verzoeken tot opheffing van beslag, …
 • Volgens de nieuwe “Salduz-wet” heeft elke verdachte recht op voorafgaand overleg en bijstand tijdens alle verhoren, ongeacht of hij/zij van zijn/haar vrijheid benomen is.
 • Advies en bijstand inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
 • Advies aan slachtoffers van strafrechtelijke feiten waaronder stalking, incest, zedenfeiten, wraakporno, het doorsturen van naaktfoto’s
 • Begeleiding bij de aangifte bij de politie, het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter, vordering van schadevergoeding.
 • Advies en bijstand inzake vervolging inzake financieel-economische misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen, bedrieglijk faillissement, fraude, valsheid in geschrifte, vervolgingen inzake misbruik van voorkennis…)
 • Advies en bijstand inzake het verruimde verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom, de zgn. afkoopwet
 • Advies en bijstand inzake burgerlijke partijstelling voor de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank en het Hof van Assisen met het oog op het bekomen van een schadevergoeding
 • De strafrechtelijke verdediging van in verdenking gestelden tijdens de procedure van voorlopige hechtenis
 • De strafrechtelijke verdediging van beklaagden voor de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank en het Hof van Beroep
 • de strafrechtelijke verdediging van beschuldigden voor het Hof van Assisen
 • Bijstand aan definitief veroordeelden voor de Strafuitvoeringsrechtbanken
 • Straffen voor minderjarigen

JEUGDBESCHERMINGSRECHT

 • Bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank, de Bijzondere Kamer binnen de Jeugdrechtbank of het Hof van Assisen ingeval van uithandengeving
Strafrecht en strafprocesrecht