Verkeersrecht

Was u betrokken bij een verkeersongeval? Werd u gedagvaard voor de Politierechtbank? Of beging u een verkeersovertreding?

Dehaese & Dehaese heeft de expertise over alle aspecten van het verkeersrecht en is daarom de juiste keuze wanneer u bijstand wenst in een verkeerszaak.

Wij gaan ook samen met u na of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt waardoor uw verzekeraar de kosten van de procedure en de erelonen van uw advocaat betaalt. Dit is immers vaak inbegrepen in uw autoverzekering, misschien zonder dat u het zelf beseft.

AANSPAKELIJKHEID IN HET VERKEER

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval of meent de tegenpartij dat u aansprakelijk bent voor de totstandkoming na een verkeersongeval? Vaak ontstaat er na een verkeersongeval discussie over wie nu in fout was en over de begroting van de schade. Onze advocaten staan betrokkenen van verkeersongevallen bij en verdedigen hun belangen.

Enkele van de materies waarin wij vaak worden geconsulteerd :

 • Betwistingen omtrent de aansprakelijkheid voor de totstandkoming van een verkeersongeval
 • Begroting en recuperatie van de door het slachtoffer geleden schade
 • Verkeersinbreuken

Als uw adviseurs kunnen wij u bijstaan in het onderhandelen van een minnelijke regeling, maar ook indien het geschil leidt tot een gerechtelijke procedure.

STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES

Moet u verschijnen voor de Politierechtbank? Betaalde u niet tijdig een minnelijke schikking of bent u het er niet mee eens? Dehaese & Dehaese behartigt ook uw belangen wanneer u dreigt vervolgd te worden wegens een verkeersovertreding. Het gaat hierbij onder meer om:

 • Snelheidsovertredingen
 • Vluchtmisdrijf
 • Alcohol- en drugsintoxicatie achter het stuur en dronkenschap
 • Rijden zonder rijbewijs of zonder geldige verzekering
 • Veroorzaken van een verkeersongval
 • Verkeersagressie
 • Rijden tijdens rijverbod
 • Overige inbreuken op de verkeersregels
Verkeersrecht