Verzekeringsrecht

Particulieren, ondernemingen, zorgverstrekkers, ziekenhuizen : elk van hen wordt ooit geconfronteerd met een verzekeringsprobleem. Ons kantoor beschikt over een ervaren team van advocaten die reeds jarenlang optreden voor verzekerden en voor verzekeringsmaatschappijen. Hierbij voeren wij juridische procedures maar tevens passen wij vaak ook de technieken van bemiddeling toe om tot onderhandelde oplossingen te komen.

Verzekerden en verzekeringsmaatschappijen doen op ons beroep voor onder meer de volgende materies:

 • Weigering van dekking (premie werd niet betaald, erkend hebben van aansprakelijkheid , schade die zich zou hebben voorgedaan vóór het afsluiten van de polis, te late aangifte, frauduleuze aangifte).
 • Advies over en interpretatie van verzekeringspolissen
 • Aangifte van een schadegeval aan diverse verzekeraars
 • Verkeersongevallen
 • Arbeidsongevallen
 • Ongevallen in de privésfeer
 • Regresdossiers ( verzekeringsmaatschappijen die regres willen uitoefenen / verzekerden geconfronteerd met een regresvordering)
 • Formuleren van een schadeclaim
 • Brandschade en aanverwante risico's
 • Bouwrisico’s
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Polissen van aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen
 • Nieuwe problematiek ingevolge corona (impact op lopende verzekeringscontracten)

Vaak kan een verzekerde beroep doen op vrije keuze van een advocaat. Wij onderzoeken de polissen van de verzekerde of een gratis rechtsbijstand van toepassing is.

OPTREDEN ALS RAADSLIEDEN VOOR VERZEKERAARS

 • De juridische behandeling van schadedossiers voor verkeersongevallen, medische dossiers, arbeidsongevallen, bouw- en brandschade, …
 • Gevallen van frauduleuze aangiftes
 • Vorderingen tegen de verzekeraar voor fouten begaan door de verzekerde.
Verzekeringsrecht