Lieve Dehaese

ADVOCAAT - FOUNDING PARTNER

 • Is gespecialiseerd in handelsrecht, vennootschapsrecht, contractenrecht, intellectuele eigendom, insolventierecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Heeft meer dan 35 jaar ervaring in deze sectoren.
 • Behaalde haar diploma van Licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven in 1977.
 • Volgde de postacademische opleiding Handels-en vennootschapsrecht aan de KU Brussel.
 • Advocaat aan de balie van Gent van 1977 tot en met 1980 in de advocatenassociatie van wijlen Prof. DELVA.
 • Advocaat aan de balie van Hasselt vanaf 1981.
 • Gewezen docente aan de Provinciale Hogeschool Limburg voor burgerlijk recht, handelsrecht en intellectuele eigendom.
 • Sinds 1981 aangesteld als curator van faillissementen door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.
 • Gerechtelijk vereffenaar van vennootschappen.
 • Hield voordrachten voor diverse organisaties over onderwerpen van handels- en vennootschapsrecht, faillissementsrecht en gerechtelijke reorganisatie op grond van de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO).
 • Doet regelmatig procedures voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.
 • Lid Hoge Raad voor de Justitie te Brussel 2008-2012.
Lieve Dehaese