Vrije keuze van advocaat bij bemiddeling via rechtsbijstand 22/10/2020

Vrije keuze van advocaat bij bemiddeling via rechtsbijstandsverzekering werd bevestigd bij Arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 oktober 2020! De vrije keuze van advocaat is hier dus voortaan opnieuw gegarandeerd.

Dus niet alleen voor adviezen, procedures voor de rechtbank, arbitrage, maar ook en bevestigd in de recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof voor bemiddeling.

GW Hof 22 oktober 2020 Arrest nr.138/2020

Bemiddeling is een manier om geschillen tussen partijen op te lossen door tussenkomst van een bemiddelaar.

De bemiddelaar legt, in tegenstelling tot een rechter, geen beslissing op maar helpt de partijen om de situatie te analyseren, de communicatie tussen de partijen te bevorderen en tot een “win-win” oplossing te komen voor de partijen.

Waarom een advocaat als bemiddelaar kiezen?

Een advocaat-bemiddelaar is gebonden aan strikte deontologische regels.Een advocaat-bemiddelaar is een expert in conflictmanagement en heeft oog voor de juridische aspecten zoals de gevolgen van een mogelijk juridische procedure via de rechtbank.

Bemiddeling als pragmatische conflictoplossing

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken wij uit of bemiddeling een oplossing zou kunnen zijn voor een gestelde problematiek of dat een procedure voor de rechtbank meer aangewezen is.

Wenst u een bemiddeling met een advocaat. Met een rechtsbijstandsverzekering of zonder rechtsbijstandsverzekering. Contacteer ons.

contact

bemiddeling met advocaat

Lieve DEHAESE

Advocaat-partner Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

Deel via: