Wat moeten we nu verstaan onder effectieve gevangenisstraf? Over de veroordeling tot een gevangenisstraf en de uitvoering ervan.

U zal maar veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf : u wilt uiteraard graag weten welk gedeelte van deze gevangenisstraf u effectief zal dienen te ondergaan.

Om hier correct op te antwoorden, heeft u de volgende technische uitleg nodig. Er dient immers een onderscheid gemaakt te worden tussen

(1) korte gevangenisstraffen, met een uitvoerbaar gedeelte van 3 jaar of minder, en

(2) de lange gevangenisstraffen, met een uitvoerbaar gedeelte van meer dan 3 jaar.

Korte gevangenisstraffen

De toelaatbaarheidsdata voor de voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden die één of meer vrijheidsstraffen ondergaan waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt, worden in principe geregeld door ministeriële omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015, gewijzigd door ministeriële omzendbrief nr. 1817bis van 29 april 2016.

Om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan heeft de Minister van Justitie in 2017 beslist om deze toelaatbaarheidsvereisten tijdelijk te wijzigen. Tot op vandaag is deze tijdelijke wijziging nog steeds van kracht. 

Wat betekent dit nu concreet ?

Definitief veroordeelden voor wie het totaal van in uitvoering zijnde hoofdgevangenisstraffen meer dan zes maanden en ten hoogste 3 jaar bedraagt, worden, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in omzendbrief nr. 1817, in voorlopige vrijheid gesteld na de volgende hechtenisperiode:

 • meer dan 6 maanden en ten hoogste 7 maanden: na 1 maand hechtenis
 • meer dan 7 maanden en ten hoogste 1 jaar: na 2 maanden hechtenis
 • meer dan 1 jaar en ten hoogste 2 jaar: na 4 maanden hechtenis
 • meer dan 2 jaar en ten hoogste 3 jaar: na 8 maanden hechtenis

Dit betekent ook dat hoofdgevangenisstraffen gelijk aan of minder dan 6 maanden momenteel niet worden uitgevoerd. 

Definitief veroordeelden tot een vervangende gevangenisstraf voor de werkstraf, voor het elektronisch toezicht en voor de probatie als autonome straf worden, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in ministeriële omzendbrief nr. 1817, in voorlopige vrijheid gesteld na de volgende hechtenisperiode:

 • niet meer dan 4 maanden: na 15 dagen hechtenis
 • meer dan 4 maanden en ten hoogste 7 maanden: na 1 maand hechtenis
 • meer dan 1 jaar en ten hoogste 2 jaar: na 4 maanden hechtenis
 • meer dan 2 jaar en ten hoogste 3 jaar: na 8 maanden hechtenis

De gevangenisdirecteur zal, in bepaalde gevallen, wel nagaan of er geen contra-indicaties zijn die een invrijheidstelling verhinderen. Ook kunnen er voorwaarden aan een invrijheidstelling worden verbonden en is de invrijheidstelling soms herroepbaar, zo er binnen een bepaalde termijnen nieuwe wanbedrijven of misdaden gepleegd zouden worden.

Lange gevangenisstraffen (uitvoerbaar gedeelte meer dan 3 jaar)

De strafuitvoeringsrechtbanken behandelen dossiers van straffen waarvan het uitvoerbare gedeelte meer dan drie jaar bedraagt. Ze zijn bevoegd voor het toekennen en verder opvolgen van:

 • beperkte detentie
 • elektronisch toezicht
 • voorwaardelijke invrijheidstelling
 • voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering
 • terbeschikkingsstelling

De minister van justitie blijft bevoegd voor het toekennen van uitgaansvergunningen, penitentiaire verloven, en voor strafonderbrekingen.

***

Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese staat u niet enkel bij in het kader van het vooronderzoek, en in de fase voor de rechtbank ten gronde, maar volgt uw dossier ook nauwgezet op na een eventuele veroordeling tot een gevangenisstraf.

Wij doen het nodige om u te begeleiden doorheen het kluwen van de strafuitvoering, en bespreken met u wat de concrete mogelijkheden zijn in elke fase van de hechtenis.

David THOENG

Advocaat Partner DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

Wens je meer informatie, contacteer ons:

strafrecht

verzekeringsrecht

contact

Deel via: