Aansprakelijkheid aannemer en architect: advocaat partner Jo Dewez beantwoordt vragen in De Tijd van 24.09.2016

In 2011 hebben wij verbouwd. Bij de oplevering stelden wij kleine scheurtjes vast in het plafond en hebben we een brief gestuurd naar de aannemer met een ingebrekestelling. De afspraak was om de evolutie van de scheurtjes op te volgen. Nu in 2016 worden die scheurtjes steeds groter. De aannemer is echter failliet ondertussen. Wat nu?

In eerste instantie kan de aannemer of diens curator worden aangesproken. Misschien zit er nog voldoende actief in de faillissementsboedel of was de aannemer verzekerd. 'De ervaring leert echter dat in de boedel van een failliete aannemer zelden veel actief zit en dat hij meestal geen verzekering had. De kans om langs die weg iets te recupereren, is eerder gering', weet advocaat Jo Dewez, gespecialiseerd in bouwrecht.

Bij een verbouwing was mogelijk ook een architect betrokken, die instaat voor het maken van plannen en het opvolgen en controleren van de werken. Aangenomen dat de scheurtjes geen kleine 'zettingsbarsten' zijn, eigen aan de werken, maar verder gaan dan normale zettingen, dan vormen ze mogelijk een verborgen gebrek dat mogelijk valt onder de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer én architect.

Scheurvorming kan verschillende oorzaken hebben, en van die technische vraag is de eventuele aansprakelijkheid afhankelijk. Dewez: 'Is het het gevolg van een verkeerd concept, dan is de architect aansprakelijk. Voor een foutieve uitvoering is de aannemer aansprakelijk. Had de architect dit moeten zien in het kader van zijn controletaak, dan ligt de aansprakelijkheid weer bij hem. Is er sprake van fouten in concept of controle én in uitvoering samen, dan stellen rechtbanken normaal gezien beide vaklui solidair aansprakelijk. Dit wil zeggen dat de bouwheer de geleden schade voor 100 procent kan verhalen bij één van beiden. Is de aannemer failliet, dan kan men zich dus nog richten naar de architect om de integrale vergoeding te bekomen. De architect is deontologisch en wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.'

Tot slot kan de bouwheer nog nagaan of er geen dekking bestaat van een verzekering, bijvoorbeeld via de ABR-verzekering (Alle Bouwplaats Risico's), of dat zijn rechtsbijstandsverzekering de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure daarover dekt.

Jo DEWEZ

https://www.tijd.be/r/t/1/id/9812847

Deel via: