Beter een goede buur dan een verre vriend

NIEUWE REGELGEVING INZAKE BURENHINDER.

Het wetsvoorstel inzake het ‘nieuwe goederenrecht’ werd op donderdag 20 januari 2020 eindelijk goedgekeurd.

Het ‘oude goederenrecht’ werd ontwikkeld aan het begin van de 19de eeuw, binnen een samenleving die rond landbouw draait, een samenleving waar een agrarische cultuur voorop staat en het belang van een goed samenleven niet het belangrijkste aspect vormt. Thans is dit niet meer zo. Onze hedendaagse maatschappij hecht meer belang aan een goed samenleven met de naaste buren, het welzijn van dieren en de ruimtelijke ordening. Een dermate gemoderniseerde samenleving heeft dan ook nood aan een aangepaste regelgeving.

De nieuwe regelgeving inzake burenhinder focust op preventie. Door een preventief optreden worden nodeloze processen die veel tijd en geld kosten, vermeden. Concreet kan, onder strikte voorwaarden, reeds naar de vrederechter gegaan worden indien er ‘ernstige risico’s zijn met betrekking tot de veiligheid, gezondheid of vervuiling’. Enkele concrete voorbeelden tonen dit aan.

Het fenomeen van de overhangende takken. In beginsel blijft het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om deze takken te snoeien. Indien de eigenaar dit niet doet, kan de buur die last heeft van deze takken, een aangetekende brief zenden aan de eigenaar. De nieuwe regeling bepaalt vervolgens dat de eigenaar een periode van zestig dagen heeft om deze takken te snoeien. Indien de eigenaar de takken na deze periode nog steeds niet snoeit, dan kan de buur dit zelf doen. De kosten voor het snoeien, kunnen verhaald worden op de eigenaar. De verantwoordelijkheid in geval van schade aan de boom, ligt daarentegen wel bij de buur.

Het aftakelende grensmuurtje. In het geval dat het grensmuurtje van de buur dreigt in te storten op uw woning, kunnen er direct juridische stappen ondernomen worden. Er hoeft aldus niet meer gewacht te worden totdat het muurtje effectief is ingestort en er schade ontstaan is.

De te dichte boom. De nieuwe regelgeving bepaalt concreet de afstand die in rekenschap gehouden dient te worden bij het inplanten van bomen. Een boom die groter is dan 2 meter, moet op minstens 2 meter van de perceelsgrens ingeplant worden. Kleinere bomen en struiken moeten op minstens een halve meter van de perceelsgrens ingeplant worden. Met betrekking tot de bomen die alsnog te dicht aan de perceelsgrens staan, kan door de vrederechter het bevel tot snoeien gegeven worden. Deze mogelijkheid werd bovendien concreet opgenomen in de wet. Voorheen vermeldde de wet enkel dat de rechter een bevel kon geven tot het rooien van de boom. De praktijk leerde thans dat rechters zich vaak beperkten tot het bevel tot snoeien van de boom.

Tot slot, in het geval dat er toch ruzie ontstaat, worden er in de nieuwe regelgeving duidelijke criteria aangereikt om met uw klacht naar de rechter te stappen. De criteria trachten de vraag te beantwoorden, in welke mate de hinder, de ‘normale gemakken te boven gaat’.

Doch, hopelijk zal de preventieve werking van de nieuwe regelgeving, het ontstaan van burenruzies verhinderen!

DELPHINE GEYPEN

Advocaat in DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

Deel via: