De werking van de familierechtbank Limburg is sinds 1 september 2017 grondig gewijzigd. Carolien Vannijlen geeft toelichting.

Het verloop van de inleidingszitting van de familierechtbank is nu als volgt:

Je dient persoonlijk aanwezig te zijn in de volgende zaken:

  • afzonderlijke verblijfplaats van de ouders/partners
  • ouderlijk gezag over de kinderen
  • verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact met je minderjarige kinderen
  • vorderingen tot betaling van onderhoudsgeld

In alle andere zaken (bv. vaderlijke afstamming, vereffening van een nalatenschap…) ben je niet verplicht om in persoon aanwezig te zijn. Het is voldoende dat je advocaat aanwezig is.

In de zaken waarin je aanwezigheid verplicht is, verloopt de behandeling op de rechtbank in verschillende fases.

  • Eerst kom jij, eventueel met je advocaat, bij de rechter die je zal uitnodigen voor een gesprek met een trajectbemiddelaar. Dit gesprek is verplicht.
  • De trajectbemiddelaar zal dan in een apart lokaal uitleg geven over de verschillende mogelijkheden van alternatieve behandeling van je geschil. Je advocaat mag hierbij aanwezig zijn. Deze ontmoeting met de trajectbemiddelaar is gratis.
  • Daarna kom je terug bij de rechter voor bespreking van het verdere traject.

Zo je kiest voor bemiddeling kan hiermee worden gestart op vrijwillige basis. Dit kan ook na een vonnis van de rechtbank. Dan is dit een gerechtelijke bemiddeling. Je krijgt dan de tijd, zonder dat de termijn langer mag zijn dan zes maanden, om samen met de bemiddelaar aan een akkoord te werken. Zo er een akkoord tot stand komt zal dit op een later tijdstip worden bekrachtigd door de rechtbank. Zo er geen akkoord tot stand komt, zal je terug moeten komen voor een rechter die je dossier zal behandelen. Je persoonlijke aanwezigheid is dan opnieuw verplicht.

Zo er niet wordt gekozen voor bemiddeling zal je, voor de behandeling van je dossier op een latere datum opnieuw voor een rechter moeten komen. De datum van behandeling wordt onmiddellijk meegedeeld. Je dient dan niet opnieuw persoonlijk aanwezig te zijn.

Op latere zittingen dien je persoonlijk aanwezig te zijn op alle zittingen waarop vragen over je kinderen worden besproken.

De echtscheiding zelf (zo je gehuwd bent) kan wel op de inleidingskamer behandeld worden.

Een akkoord treffen met tussenkomst van een advocaat bemiddelaar vooraleer je naar de familierechtbank gaat is uiteraard ook mogelijk. 

Het is uiteraard mogelijk en aan te bevelen dat partijen reeds voordat ze naar de familierechtbank gaan een akkoord treffen met tussenkomst van een advocaat bemiddelaar. Dit akkoord wordt dan ter homologatie voorgelegd aan de familierechtbank. Ons kantoor is gespecialiseerd in het begeleiden van dergelijke trajecten.

Carolien Vannijlen, advocaat associate Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

Voor meer informatie contacteer ons: Carolien Vannijlen

Contact

Familierecht

Deel via: