Een arrest van het Hof van Justitie EU van 8 februari 2017 geeft een genuanceerde kijk op misleidende en vergelijkende reclame.

Het Hof van Justitie EU geeft in dit arrest nadere invulling aan misleidende en vergelijkende reclame.

In een reclamecampagne adverteerde Carrefour met een 'Laagsteprijsgarantie'. Carrefour vergeleek 500 producten met die van andere aanbieders en haar prijzen zouden de laagste zijn.

Concurrent Intermarché stelde dat dit in werkelijkheid wat genuanceerder was. Carrefour had haar grootste filialen (‘hypermarkten’) vergeleken met kleinere filialen van haar concurrenten. En in de sector zijn de prijzen lager naar mate de filialen groter zijn.

Nadat de rechtbank in eerste aanleg Intermarché in het gelijk stelde, werd hoger beroep ingesteld. In hoger beroep werd een prejudiciële vraag gesteld en werd de kwestie aan het Hof van Justitie EU voorgelegd.

Het Hof van Justitie oordeelde als volgt:

1. de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame moet zo worden uitgelegd dat een reclameboodschap waarin de prijzen worden vergeleken van winkels van verschillende omvang of van een verschillend type misleidend is als de prijzen afhankelijk zijn van de omvang of het type van de winkel, tenzij de consument in de reclame hiervan op de hoogte wordt gebracht

2. het aan de nationale rechter is om, ter beoordeling van de vraag of een dergelijke reclameboodschap geoorloofd is, te verifiëren of

- de reclameboodschap voldoet aan de vereiste van objectiviteit van de vergelijking en/of misleidend van aard is,

- met inaanmerkingneming van de perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en bedachtzame gemiddelde consument

en

- rekening houdend met de gegevens die in die reclameboodschap zelf worden verstrekt, te weten deze betreffende de winkels van het bedrijf van de adverteerder en die van de concurrerende ketens waarvan de prijzen worden vergeleken, en meer in het algemeen met alle bestanddelen van de betrokken advertentie.”

Ook in België vindt dergelijke vergelijkende reclame plaats. Het is van belang in advertenties hiermee rekening te houden, want dit kan tot grote schadevergoedingen aanleiding geven.

Voor meer informatie i.v.m. handelspraktijken contacteer ons : handelspraktijken

Deel via: