Klein verlet voor Covid 19 vaccinatie


Klein verlet voor Covid19 vaccinatie

Om werknemers maximaal aan de zetten om te vaccineren heeft de wetgever een wet goedgekeurd dat recht geeft op klein verlet aan de werknemers die zich tijdens de werkuren laten vaccineren. De wet is van kracht met ingang van 09/04/2021 tot 31/12/2021.

Bij klein verlet is er geen sprake van loonverlies en geldt voor de tijd dat de werknemer nodig heeft om zich te laten vaccineren maar ook voor de verplaatsing. Ook geldt dit recht voor elke vereiste vaccinatie.

Het klein verlet geldt enkel voor werkgevers en werknemers die tot elkaar verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst. Hieronder vallen dus niet de zelfstandigen, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers.

Zodra de werknemer op de hoogte is van de datum en het tijdstip waarop hij zich kan laten vaccineren stelt hij werkgever zo snel mogelijk op de hoogte. In de gevallen waar de werkgever om bewijs vraagt, dient de werknemer afspraakbevestiging voor te leggen met vermelding van de plaats van vaccinatie. De werkgever mag echter geen kopie nemen van registratie dat het klein verlet wordt gebruikt voor vaccinatie van dat er gezondheidsproblemen zijn.

De verloning zal op dezelfde wijze gebeuren als de verloning voor feestdagen. 

Voor meer informatie over arbeidsrecht en medisch recht contacteer ons.

Kelly de Groof 

Advocaat Dehaese Dehaese Advocatenkantoor

contact     arbeidsrecht            medisch recht
Deel via: