Mijn werkgever gaat failliet ingevolge het coronavirus? Welk is nu mijn lot als werknemer?

1. De arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch door het faillissement van de werkgever.

Het is de curator die door de ondernemingsrechtbank werd aangesteld, die beslist of je contract al dan niet blijft lopen. De werknemers kunnen de curator aanmanen om deze beslissing binnen de 15 dagen te nemen. Indien geen verlenging van termijn is overeengekomen of indien de curator geen uitdrukkelijke beslissing genomen heeft voor de termijn verstreken is, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd. De werknemers hebben recht op een opzeggingsvergoeding, berekend volgens de normale regels van het arbeidsrecht.

Indien de curator beslist de overeenkomst uit te voeren, zal de werknemer recht hebben, ten laste van de boedel, op de uitvoering van de overeenkomst in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na de datum van het vonnis tot faillietverklaring. De curator kan bijvoorbeeld beslissen dat je nog een tijd in dienst kan blijven om lopende bestellingen af te handelen.

In de meeste gevallen zal de curator evenwel beslissen om je arbeidsovereenkomst dadelijk te beëindigen. Hij zal je overeenkomst van de ene dag op de andere beëindigen. Je moet daarbij geen opzegtermijn presteren. Je hebt dan recht op een opzegvergoeding. Die wordt op dezelfde manier berekend als in het geval je werkgever niet failliet ging en je arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigde.

2. De werknemer doet aangifte van schuldvordering in het faillissement.

Je dient een aangifte van schuldvordering te doen in het faillissement indien er loonachterstallen zouden zijn bij je failliete werkgever. Je moet tevens aangifte doen voor de opzegvergoeding waar je recht op hebt.

3. Gaat de werknemer betaling ontvangen uit het faillissement ?

In de meeste gevallen zal er geen betaling mogelijk zijn uit het faillissement. Het Fonds Sluiting der Ondernemingen zal, geplafonneerd tot een maximum bedrag, tussenkomen voor de betaling van de werknemers. Deze tussenkomst moet door de werknemer worden aangevraagd met een formulier F1, dat ondertekend is door de curator en de werknemer.

Indien je vragen hebt hierover staan wij klaar om u te helpen en bij te staan.

Voor meer informatie contacteer ons

Jessie DECKMYN

Advocaat-associate partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

ondernemingsrecht

faillissement

Deel via: