Newsflash: corona-ouderschapsverlof

Onze regering heeft op 2 mei 2020 een besluit genomen inzake corona-ouderschapsverlof.

Het gewone ouderschapsverlof is bekend. Echter, door de corona-crisis en de problemen waar veel ouders tegenaan lopen (telewerken combineren met kinderopvang) werd het corona-ouderschapsverlof in het leven geroepen. Op deze wijze kunnen ouders niet alleen terugvallen op de algemene regeling inzake het ouderschapsverlof of het opnemen van verlofdagen maar ook op de nieuwe regeling.

Voor wie?

*Werknemers die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn

akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft

bereikt.

*Adoptieouders en pleegouders.

*De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing.

Voordelen van het corona-ouderschapsverlof?

Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in mindering gebracht van het normale ouderschapsverlof. Het betreft dus een volledig separate regeling en dus een bijkomend verlof.

Verder liggen de bruto onderbrekingsuitkeringen iets hoger dan de normale onderbrekingsuitkeringen en is de aanvraagprocedure korter.

Daarnaast kan het verlof worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, maanden, weken en hoeven elkaar niet op te volgen.

Ook voor ouders die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen kunnen dit omzetten in een corona-ouderschapsverlof. Men kan het corona-ouderschapsverlof combineren met het gewone ouderschapsverlof of mijn kan het gewone ouderschapsverlof tijdelijk schorsen voor een corona-ouderschapsverlof.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

Voor meer informatie: contacteer ons

Deel via: