Nieuw: de kentekenaansprakelijkheid

Wie draait op voor een verkeersovertreding die werd begaan met een bedrijfsvoertuig?

Een goede administratie kan uw bedrijf heel wat financieel leed besparen!

Als uw bedrijf verschillende bedrijfswagens laat gebruiken door uw werknemers, valt er zo nu en dan wel eens een boete in de bus.

U dient in dat geval zeer alert te zijn : de wet van 06 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft de kentekenaansprakelijkheid immers gevoelig verstrengd.

Artikel 67 ter van de Wegverkeerswet bepaalt voortaan dat wanneer een overtreding werd begaan met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon, de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt ( zaakvoerder), de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het ogenblik van de feiten dient mee te delen of, indien deze niet gekend is, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig, behalve wanneer men diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen door de politiediensten werd verstuurd.

Hoewel het zondigen tegen deze mededelingsplicht een kleine vergissing lijkt, en iets wat elke zaakvoerder van een bedrijf zou kunnen overkomen, wordt dit door de wetgever voortaan bijzonder streng bestraft! Men wil immers vermijden dat sommige overtredingen ongestraft blijven.

Voortaan wordt een dergelijke overtreding gesanctioneerd met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en met een geldboete van € 1.600,00 tot € 32.000,00 of met één van die straffen alleen. Deze straffen worden bovendien verdubbeld indien er een nieuwe overtreding wordt begaan binnen de 3 jaar vanaf een vorig veroordelend vonnis!

U kan zich heel wat kopzorgen en financieel leed besparen door uw bedrijf de gebruikelijke bestuurder van een voertuig in de “Kruispuntbank Voertuigen” te laten registreren via “Renta”. (www.renta.be)

Als deze registratie plaatsvond, geldt de regeling voor voertuigen die zijn ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en wordt de gebruikelijke bestuurder automatisch gelijkgesteld met de titularis van de kentekenplaat. ( artikel 67 bis Wegverkeerswet)

Er is dan sprake van een vermoeden dat de overtreding begaan werd door de door uw bedrijf voor een bepaald voertuig opgegeven bestuurder. Deze gebruikelijke bestuurder kan dan bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. Hij dient dan wel de identiteit van de werkelijke bestuurder mee te delen, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

Uw bedrijf heeft dus alle belang bij een registratie via “Renta”. Op die manier verschuift het risico op vervolging immers hoe dan ook naar de gebruikelijke bestuurder van het bewuste voertuig, en vermijdt u een veroordeling tot torenhoge boetes of zélfs tot een gevangenisstraf!

Mocht er toch een menselijke vergissing gebeuren, en u zou vervolgd worden voor de politierechtbank, staan wij u graag met raad en daad bij. Allicht kan u aanspraak maken op tussenkomst van een verzekeraar rechtsbijstand. Wij klaren ook dit aspect graag samen met u uit.

Wens je meer informatie, contacteer ons: contact

David THOENG

Advocaat - partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

strafrecht

schade en schadeloosstelling

bouwrecht en onroerend goed

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

Deel via: