Nieuwe regels omtrent uw wilsverklaring

U overlijdt : wat gebeurt er met uw organen en uw lichaamsmateriaal?

Bij Koninklijk Besluit van 09/02/2020 worden nieuwe regels bepaald voor de registratie van de wilsverklaring over de wegneming van organen en lichaamsmateriaal na overlijden. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op 01/07/2020.

Eerder was reeds bepaald dat de organen van een overledene, bestemd voor transplantatie, mogen weggenomen worden zo deze persoon in het bevolkingsregister (of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister) is ingeschreven, tenzij tegen een dergelijke wegneming verzet werd geuit.

Iedereen in België is dus orgaandonor tenzij hij uitdrukkelijk heeft laten registreren dat hij geen donor wil zijn. Het nieuwe KB regelt nu de registratie van de verklaringen van verzet of van uitdrukkelijke toestemming met betrekking tot het wegnemen van lichaamsmateriaal na het overlijden :

Men maakt een onderscheid tussen de wegneming van organen en de wegneming van weefsels, cellen en menselijk lichaamsmateriaal. Men kan nu op drie manieren de wilsverklaring omtrent wegneming van organen registreren :

  1. bij het gemeentebestuur
  2. nieuw : bij een erkend huisarts
  3. nieuw : via zelfregistratie

De registratie bij een erkend huisarts én de zelfregistratie is nieuw. De registratie bij een erkend huisarts verloopt gelijkaardig als deze bij het gemeentebestuur. Wel dient het te gaan om de huisarts met wie de orgaandonor een therapeutische relatie onderhoudt.

Echt vernieuwend is een tool die personen zal toelaten om zelf, via de elektronische weg, een verklaring van verzet tegen of een verklaring van uitdrukkelijke instemming met wegneming van organen na overlijden voor therapeutische doeleinden te registreren. Men dient in het bevolkingsregister of langer dan zes maanden in het vreemdelingenregister ingeschreven te zijn én in staat te zijn zijn wil te kennen te geven, om een verklaring van verzet tegen of een verklaring van uitdrukkelijke instemming met wegneming van organen na overlijden voor therapeutische doeleinden te kunnen laten registreren via zelfregistratie.

Zelfregistratie is om redenen van veiligheid niet mogelijk voor minderjarigen, zwakzinnigen en wilsonbekwamen. Deze personen, dan wel hun vertegenwoordigers, zijn verplicht zich te wenden tot de huisarts of tot het gemeentebestuur.

Hoewel het KB ook een aparte set regels voorziet voor de registratie van de wilsverklaringen omtrent het wegnemen van weefsels, cellen en menselijk lichaamsmateriaal, verloopt de registratie van deze wilsverklaringen op vrijwel dezelfde manier als de registratie van de wilsverklaringen omtrent het wegnemen van organen. Ook hier heeft u de keuze tussen een registratie bij het gemeentebestuur, een registratie via de huisarts of zelfregistratie. Wel wijkt de regelgeving omtrent de werking van de achterliggende databank enigszins af.

Zo u hier graag meer informatie over wenst of hulp wenst bij de organisatie van deze belangrijke verklaringen, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.

Wij helpen u graag verder.

Wens je meer informatie, contacteer ons: 

contact

Johan DEHAESE Sofie GROSEMANS

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

medisch recht

bouwrecht en onroerend goed

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

schade en schadeloosstelling

Deel via: