Persoonlijke contacten tussen broers en zussen verankerd in de wet (familierecht)

Het lijkt evident dat broers en zussen samen opgroeien, maar dat is niet altijd het geval.

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat kinderen uit eenzelfde gezin apart moeten opgroeien na een scheiding van de ouders. Om dit te vermijden heeft de wetgever ingegrepen en een nieuw hoofdstuk ingevoerd in het ‘oud’ Burgerlijk Wetboek.

Het ‘oud’ Burgerlijk Wetboek geeft minderjarige broers en zussen voortaan uitdrukkelijk het recht om samen te blijven, ook na een scheiding van de ouders.

De wet omschrijft uitdrukkelijk het recht voor minderjarige broers en zussen om niet van elkaar gescheiden te worden.

  • Bij een scheiding van ouders.

Ouders die willen scheiden moeten akkoorden sluiten met elkaar, onder andere over de huisvesting van hun kinderen. Voortaan moeten ouders ernaar streven om voor alle broers en zussen eenzelfde regeling uit te werken.

De familierechtbank die het akkoord van de ouders moet ‘homologeren’ moet deze regel ook hanteren. De rechtbank zal bovendien verduidelijken hoe broers en zussen persoonlijke contacten met elkaar kunnen onderhouden.

Dit geldt ook voor vechtscheidingen waarbij de rechtbank een regeling uitwerkt, zonder akkoorden van de ex-partners.

  • Bij voogdij.

De vrederechters duiden voortaan voor broers en zussen bij voorkeur dezelfde voogd aan, rekening houdend met het belang van elk kind.

Ruime omschrijving van het begrip broers en zussen.

Kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzonder affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld worden ook beschouwd als ‘broers en zussen’ en genieten dus hetzelfde recht om niet van elkaar gescheiden te worden na een scheiding van de ouders.

Afwijken kan enkel in uitzonderlijke gevallen.

Het recht van minderjarige broers en zussen om niet van elkaar gescheiden te worden, wordt in het belang van elk kind beoordeeld.

Wanneer het belang van het kind vereist dat dit recht niet wordt uitgeoefend, dienen de ouders, de pleegzorgers, de rechtbank en de daartoe bevoegde overheden, het behouden van persoonlijke contacten tussen het kind en elk van zijn broers en zussen na te streven, tenzij ook dit strijdig zou zijn met het belang van het kind.

Wens je meer informatie contacteer ons:  contact                                                                                   

Carolien Vannijlen

Associate partner DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

familierecht

Deel via: