Sinds 2 april 2020 is de euthanasieverklaring onbeperkt geldig

Volgens de huidige Euthanasiewet kan elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige schriftelijk in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat hij wenst dat een arts euthanasie toepast indien deze arts er zich van verzekerd heeft dat

  • hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • hij niet meer bij bewustzijn is, en
  • deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Deze wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld, maar verloor in het verleden na 5 jaar zijn geldigheid. Na het verstrijken van deze termijn moest de verklaring dan ook worden hernieuwd.

De wetgever heeft evenwel bepaald dat voortaan, te weten vanaf 02/04/2020, de wilsverklaring voor onbepaalde duur geldig is. De vereiste vijfjarige hernieuwing werd dan uit de Euthanasiewet verwijderd.

Het wijzigen of intrekken van deze wilsverklaring kan uiteraard wel nog steeds op elk moment.

De onbepaalde geldigheidsduur is van toepassing op wilsverklaringen die worden opgesteld of herbevestigd na 02/04/2020.

Voor vragen hierover, dan wel andere vragen m.b.t. medisch recht, kan u steeds terecht bij onze domeindeskundigen. Zij helpen u graag verder. contact

medisch recht

DEHAESE & DEHAESE Advocaten kantoor

Deel via: