U loopt een besmetting op met Covid19 tijdens uw werk: beroepsziekte of arbeidsongeval?

De heropstart van het economisch leven na de strikte lockdown van het voorjaar is uiteraard positief !

Deze heropstart levert ook wel corona-gerelateerde vragen op. We onderzoeken in deze bijdrage de situatie waarin een werknemer besmet raakt met het coronavirus tijdens het werk : spreken we van een arbeidsongeval of een beroepsziekte?

Arbeidsongeval?

We definiëren een arbeidsongeval: het gaat om een letsel dat ontstaan is door een plotse gebeurtenis die heeft plaatsgevonden tijdens de arbeid.

In theorie kan een besmetting met het coronavirus perfect aan deze voorwaarden voldoen. Een plotse gebeurtenis kan immers worden omschreven als een in de tijd en ruimte situeerbare gebeurtenis die een min of meer kortstondig karakter heeft. Een contact met een besmet persoon, bv. op de werkvloer, kan bijgevolg zo een plotse gebeurtenis vormen. Cruciaal is echter dat ook aangetoond kan worden dat de besmetting opgelopen is tijdens de arbeid. Hier knelt het schoentje: het is bijna onmogelijk om te bewijzen waar en wanneer men exact besmet is geraakt. Hoewel een besmetting met het coronavirus in theorie dus in aanmerking komt als arbeidsongeval, zal er zich in de meeste gevallen een bewijsprobleem voordoen. Dit euvel bewijzen kan via alle middelen en is voer voor medici en juristen!

Beroepsziekte?

Beroepsziektes onderscheiden zich van de arbeidsongevallen doordat er geen sprake is van een plotse gebeurtenis, maar wel van een langdurige blootstelling tijdens de tewerkstelling. Bovendien is niet iedere ziekte opgelopen tijdens het werk een beroepsziekte. Het moet gaan om ziektes die worden veroorzaakt door de uitoefening van een bepaald beroep.

Er wordt hiervoor gewerkt met een officiële lijst van erkende beroepsziektes. Recent werd een besmetting met het coronavirus voor bepaalde medewerkers in de gezondheidszorg door FEDRIS erkend als beroepsziekte. Bijvoorbeeld : het personeel van triageposten, spoeddiensten, intensieve zorgen, diensten voor long- en infectieziekten, ambulanciers,… Deze werknemers lopen tijdens hun tewerkstelling immers een groter risico om besmet te worden met het coronavirus. Voor deze categorieën van werknemers volstaat het dus om, middels laboratoriumtest, aan te tonen dat er besmetting met COVID19 is geweest, opdat er sprake is van een beroepsziekte.

Voor de overige werknemers, die geen beroep kunnen doen op de beroepsziektelijst, kan er ook sprake zijn van een beroepsziekte. Bijkomende voorwaarde is wel dat dezen moeten aantonen dat er een aanzienlijk beroepsrisico geldt door blootstelling aan het virus. Ook dit bewijs zal niet eenvoudig te leveren zijn, gelet op de moeilijkheid om een exacte besmettingsbron te identificeren.

Besluit

Uitgezonderd voor bepaalde werknemers in de gezondheidssector, is de erkenning van een besmetting met coronavirus als arbeidsongeval of beroepsziekte veelal een bewijsprobleem.

Dit betekent niet dat de werknemer die ziek thuis moet blijven volledig in de kou blijft : de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering blijft gelden en dit in combinatie met een gewaarborgd maandloon.

Tot slot voorzien sommige werkgevers in een bijkomende hospitalisatieverzekering.

Zo u info wenst over of (bewijs-)problemen heeft met uw rechten en verzekeringen als werknemer bij ongevallen of wanneer u ziek wordt tijdens het werk, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wij blijven immers paraat en ter beschikking, bij voorkeur via telewerk en telefoon- & videoconsultaties. 

contact

Johan DEHAESE

Advocaat - partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

schade en schadeloosstelling

strafrecht

bouwrecht en onroerend goed

Deel via: