Vakantieplannen in het water en evenementen geannuleerd door COVID19. En nu?

Krijgen we een terugbetaling van het voorschot en is deze verzekerd ?

Door de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, zien heel wat mensen hun vakantie in het water vallen en worden tal van evenementen zoals concerten, theatervoorstellingen, sportwedstrijden en dergelijke meer geannuleerd. Deze bijdrage biedt een antwoord op een belangrijke vraag: ben ik nu het geld kwijt van de tickets die ik reeds geboekt en betaald heb?

1. Het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

Bij Ministerieel besluit van 18 maart 2020 werden alle niet-essentiële handelszaken en winkels gesloten, werden de regels inzake social distancing ingevoerd, werden scholen gesloten en werd telewerk de norm bij alle niet-essentiële bedrijven. Bij ditzelfde ministerieel besluit werden alle privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden tot en met 5 april 2020.

Het is op basis van deze maatregelen dat heel wat vrijetijdsactiviteiten dien(d)en te worden geannuleerd. Bovendien worden ook het reizen naar het buitenland sterk beperkt.

2. Het Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen

Wat de geannuleerde vakanties betreft, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen pakketreizen en losse vluchten.

Een pakketreis is de combinatie van ten minste twee van volgende reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie:

 • passagiersvervoer;
 • accommodatie die niet intrinsiek deel uitmaakt van passagiersvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
 • verhuur van auto's en andere motorvoertuigen;
 • elke andere toeristische dienst die een aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie of een essentieel kenmerk uitmaakt.

Bij Ministerieel besluit van 19 maart 2020 werd bepaald dat voor pakketreizen die gedurende de komende drie maanden door de coronacrisis worden opgezegd, geen terugbetaling dient te gebeuren. In plaats daarvan kan de reisorganisator een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag verstrekken.

Deze tegoedbon dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;
 • aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
 • de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;
 • de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Wanneer de verstrekte tegoedbon voldoet aan deze voorwaarden, kan deze niet geweigerd worden door de betrokken reiziger.

Wat de losse tickets voor vliegvakanties betreft, is de situatie anders. De Europese wetgeving inzake voorziet dat in geval van annulering van een vlucht de passagier de keuze heeft tussen de terugbetaling of het nemen van een andere vlucht. Bovendien heeft de passagier in bepaalde gevallen recht op een bijkomende financiële compensatie.

3. Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard

Bij Ministerieel besluit van 19 maart 2020 werd bepaald dat voor activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard die gedurende de komende drie maanden door de coronacrisis niet kunnen doorgaan, geen terugbetaling dient te gebeuren. In plaats daarvan kan de organisator een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag verstrekken aan de houders van een betalend toegangsticket.

Deze tegoedbon dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • dezelfde activiteit wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie;
 • de activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon;
 • de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs is betaald;
 • aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;
 • de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

De houder van een betalend toegangsticket kan deze tegoedbon enkel weigeren wanneer hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.

4. Besluit

De overheid heeft strikte maatregelen genomen teneinde de verspreiding van het coronavirus te vertragen en te beperken, dit in het belang van de volksgezondheid. Het afgelasten en verbieden van reizen en evenementen heeft uiteraard gevolgen voor zowel de organisatoren als de eindklant. Door middel van het uitreiken van een tegoedbon oftewel "voucher" tracht men zowel de getroffen ondernemingen als de particulieren te vrijwaren.

Voor alle vragen over uw specifieke activiteit die werd afgelast door het coronavirus, kan u steeds ons kantoor contacteren per mail of telefoon.

Wens je meer informatie, contacteer ons.

Johan DEHAESE

Advocaat - partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

schade en schadeloosstelling

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

strafrecht

bouwrecht en onroerend goed

Deel via: