Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe huurwetgeving.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Het decreet verandert alleen de regels van de verhuur voor hoofdverblijfplaatsen en de studentenverhuur. Voor alle andere huurovereenkomsten blijven de oude regels van toepassing. 

Schriftelijke huurovereenkomsten die na 1 januari worden ondertekend vallen automatisch onder de bepalingen van het nieuwe decreet. Huurovereenkomsten gesloten voor deze datum, uitdrukkelijk of stilzwijgend verlengd, blijven onder de toepassing van het oude federale woninghuurrecht.

Huurwaarborg

De verhuurders zullen een huurwaarborg kunnen eisen van drie maanden huur. Dit was voordien maximum twee maanden huur.

De decreetgever heeft voor de huurder een mogelijkheid voorzien om hiervoor een huurwaarborglening af te sluiten.

Het decreet voert een bijkomende sanctie in indien de waarborg niet op een geblokkeerde rekening wordt gezet. De huurder die een waarborg cash heeft overhandigd, mag het bedrag laten gelden als betaling van de huurprijs. De huurder moet dan wel onmiddellijk hetzelfde bedrag op een geblokkeerde rekening plaatsen.

Duur van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst van negen jaar blijft de regel. Korte overeenkomsten van maximum drie jaar blijven ook nog mogelijk. Nieuw is wel dat de huurder bij contracten van korte duur voortaan ook een opzegmogelijkheid heeft. De schadevergoeding die de huurder dan moet betalen is een anderhalve, een hele of een halve maand extra huurprijs, naargelang hij/zij opzegt in het eerste, tweede of derde jaar.

Betere bescherming bij medehuur

Partners binnen een huwelijk of wettelijk samenwonend worden beter beschermd. Nieuwe regels zorgen ervoor dat bij het beëindigen van de relatie het huurcontract sneller kan worden overgenomen.

Onderhouds-en herstellingsplicht : richtinggevende lijst

De Vlaamse regering zal om in de toekomst zo veel als mogelijk discussies te vermijden een richtinggevende lijst opstellen met betrekking tot de onderhouds- en herstellingsplicht van huurder en verhuurder.

Studenten

Het nieuwe decreet voert een bijkomende bescherming in voor studenten. Die vielen voordien onder de algemene regels. De student zal nu bij de beëindiging van zijn studies het ‘kot’ kunnen opzeggen, zonder dat hij verplicht is de huur gedurende de volledige termijn van de huurovereenkomst te blijven verderzetten.

Lieve DEHAESE

Advocaat

Voor meer informatie contacteer ons : contractenrecht

contact

Deel via: