Vanaf 26 mei 2016 geen ABEX-aanpassing meer voor erkende aannemers

Aannemers die werken uitvoeren voor de overheid moeten erkend zijn. Maar voor kleine werken, tegen kleine bedragen, is geen erkenning nodig. De kleine bedragen moeten in principe geïndexeerd worden, maar de regering schrapt de indexeringsformule.

Ze schrapt ook de indexering van de plafonds per erkenningsklasse.

Minstens 75.000 euro

De wet zegt dat opdrachten voor werken alleen gegund mogen worden aan erkende aannemers als het geraamde bedrag van de werken (zonder btw) hoger is dan 75.000 euro per categorie van werken, en 50.000 euro per subcategorie. Overheidsopdrachten voor werken worden immers opgedeeld in categorieën, en soms ook in subcategorieën. Zo bestaat categorie C ‘Algemene aannemingen van wegenbouwkundige activiteiten’ uit 7 subcategorieën: C1 ‘Gewone rioleringswerken’, C2 ‘Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen’, C3 ‘Niet-elektrische verkeerstaken langs verbindingswegen… ‘, enz.

In principe moest de minister van Economie de basisbedragen van 75.000 en 50.000 euro om de 5 jaar aanpassen aan de ABEX-index.

In de praktijk is dat nooit gebeurd en de federale regering schrapt dan ook de verplichte indexering.

Bedrag per klasse

Erkende aannemers worden per categorie of subcategorie opgedeeld in klassen. Een aannemer die een erkenning kreeg voor klasse 1, mag binnen een bepaalde categorie of subcategorie ingaan op aanbiedingen voor werken waarvan de waarde geraamd wordt op ten hoogste 135.000 euro. Bij een klasse 2, gaat dat tot 275.000 euro. Bij een klasse 3, tot 500.000 euro, enz. Alleen klasse 8-aannemers mogen op álle aanbiedingen ingaan; ook op aanbiedingen voor werken die geraamd worden op meer dan 5,33 miljoen euro.

Er bestaan aparte maxima voor aannemers die zowel in België als in het buitenland actief zijn.

Ook hier was bepaald dat de minister van Economie deze bedragen om de 5 jaar zou aanpassen aan de evolutie van ABEX. En ook hier is dat niet gebeurd en wordt de verplichte indexering geschrapt. De klasse-plafonds wijzigen niet.

In werking:

Op 26 mei 2016 (d.i. op de dag waarop het besluit in het Staatsblad is bekendgemaakt)

Bron: Koninklijk besluit van 13 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, BS 26 mei 2016.

Via jurazine: Nieuws - 26/05/2016 Carine Govaert

CONTACTPERSONEN: Johan DEHAESE ; Jo DEWEZ

Deel via: