Verlof in den hof: vergunning nodig voor een zwembad, vijver, tuinhuis, poolhouse in de private zij- of achtertuin?

Voor enkele specifieke werken aan uw woning, is geen vergunning en geen melding nodig. Dat geldt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden voor losstaande bijgebouwen in de private tuin.

U hebt geen vergunning nodig voor:

 • vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40 vierkante meter bedraagt, bv. een tuinhuis, een garage, …
 • niet-overdekte constructies waarvan de oppervlakte samen 80 vierkante meter bedraagt, bv. terras, zwembad, vijver, …

1. Vrijstaande gebouwen (poolhouse):

vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden:

 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen: 
 • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
 • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
 • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven 
 • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

2. Niet–overdekte constructies (zwembad, vijver):

kan vrijgesteld zijn van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Reeds bestaande niet-overdekte constructies zoals terrassen, siervijvers, zwembaden of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Strikt noodzakelijke toegangen en opritten worden niet meegeteld bij deze maximale oppervlakte.

De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die: 

 • geen bouwvolume hebben 
 • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
 • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven 
 • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
 • niet in een kwetsbaar gebied liggen.

Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen. Informeer dus steeds bij uw gemeente.

Geen vergunning nodig en geen meldingsplicht? Dan kunt u onmiddellijk starten met de werken.

Vergunning nodig voor zonnepanelen in de tuin?

De aanleg van zonnepanelen kan vrijgesteld zijn van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Reeds bestaande niet-overdekte constructies zoals terrassen, siervijvers, zwembaden of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Strikt noodzakelijke toegangen en opritten worden niet meegeteld bij deze maximale oppervlakte.

De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die: 

 • geen bouwvolume hebben 
 • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
 • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven 
 • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
 • niet in een kwetsbaar gebied liggen.

Vergunning nodig voor een garage of veranda aan de woning?

Voor kleine werken aan de woning of gebouwen zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter geldt de meldingsplicht. U moet er hierbij rekening mee houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter.

Melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren. Informeer dus steeds bij uw gemeente. 

Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. U moet de procedure voor melding volgen.

 • U beschrijft de werken die u gaat uitvoeren:
 • online via het Omgevingsloket
 • op een meldingsformulier dat u indient bij uw gemeente.
 • Na ontvangst van de meldingsakte (ongeveer 30 dagen) kunt u met de werken starten.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Het is aangewezen de gemeente te contacteren als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft, of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning. Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Wij staan klaar om uw vragen met betrekking tot omgevingsrecht te beantwoorden zodat u kan genieten van een zorgeloze zomer "in den hof".

Aarzel niet om ons te contacteren. contact

Jessie DECKMYN

Advocaat-associate partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

omgevingsrecht vergunningen

Deel via: