Voorafgaand overleg en bijstand van de advocaat tijdens een politieverhoor: een overzicht

1.Sinds de invoering van de Salduz-wetgeving worden politieverhoren onderverdeeld in categorieën.

  • Categorie I: Verhoor als niet-verdachte, slachtoffer of getuige;
  • Categorie II: Verhoor als verdachte van een misdrijf dat niet strafbaar is met een vrijheidsbeneming;
  • Categorie III: Verhoor als verdachte van een misdrijf dat strafbaar is met een vrijheidsbeneming, zonder vrijheidsberoving;
  • Categorie IV: Verhoor als verdachte van een misdrijf dat strafbaar is met een vrijheidsbeneming, met vrijheidsberoving.

De verhoorcategorie bepaalt in welke hoedanigheid men verhoord wordt, of het gaat om een misdrijf waarvoor een vrijheidsbenemende straf kan worden uitgesproken, en of er op het ogenblik van het verhoor reeds sprake is van een vrijheidsbeneming. De verhoorcategorie bepaalt echter ook over welke rechten men beschikt met betrekking tot het nog af te nemen verhoor.

1.1 Categorie III : U kan voorafgaandelijk het initiatief nemen om een advocaat te contacteren om het verhoor dat u dient te ondergaan voor te bereiden.

Misdrijven strafbaar met een vrijheidsbeneming

Een verhoor valt enkel onder categorie III voor zover het betrekking heeft op een misdrijf waarvoor een vrijheidsbenemende straf kan worden uitgesproken. Vergis u echter niet: vaak wordt ook bij lichtere misdrijven de mogelijkheid voorzien om een dergelijke straf op te leggen. Voorbeelden hiervan zijn het besturen van een voertuig zonder geldige verzekering of het veroorzaken van een verkeerongeval met lichamelijke schade tot gevolg.

Daarnaast dient er sprake te zijn van een verhoor waarbij de verdachte niet van zijn vrijheid werd beroofd. In de praktijk zal dergelijk verhoor meestal plaatsvinden na een schriftelijke uitnodiging door de bevoegde politiedienst.

De rechten van de verdachte

Vooraleer het verhoor kan plaatsvinden, moet de verdachte geïnformeerd worden over zijn/haar rechten met betrekking tot het verhoor. Zo heeft de verdachte het recht om te antwoorden op de gestelde vragen of om te zwijgen, dient hij/zij zichzelf onder geen enkel beding te beschuldigen, bestaat er een recht om bepaalde onderzoekshandelingen te suggereren en kan men bijvoorbeeld ook vragen dat het verhoor in letterlijke bewoordingen wordt opgetekend.

Elke verdachte heeft ook het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat. Let wel: bij het verhoor op schriftelijke uitnodiging van de politie wordt de verdachte geacht reeds een vertrouwelijk overleg te hebben gehad met een advocaat. Het is dus van belang om tijdig een advocaat te raadplegen.

Tot slot heeft men recht op de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. De advocaat bewaakt de rechten van de verdachte en kan ingrijpen wanneer nodig, bijvoorbeeld als de rechten van de verdachte geschonden dreigen te worden.

Bij het verhoor op schriftelijke uitnodiging van de politie wordt een verklaring van rechten per post opgestuurd naar de verdachte.

Indien u, in persoonlijke naam maar bijvoorbeeld ook als zaakvoerder van een bedrijf, werd uitgenodigd voor een politieverhoor kan u steeds een beroep doen op ons kantoor. Onze advocaten volgden immers de opleiding SUPRALAT "Salduzverhoorbijstand" en beschikken over de nodige kennis en ervaring in het adviseren van cliënten en bijstaan van cliënten tijdens het politieverhoor.

Voorafgaand overleg kan gebeuren tijdens een consultatie op ons kantoor. Onze advocaten kunnen u vervolgens vergezellen naar het betrokken verhoor.

1.2.Categorie I, II en 4

Ook wanneer u wordt verhoord over een misdrijf dat niet strafbaar is met een vrijheidsbeneming of wanneer u wordt verhoord over een misdrijf strafbaar met vrijheidsbeneming en u van uw vrijheid werd beroofd, kan u op ons kantoor een beroep doen.

Dit is uiteraard ook het geval wanneer u als slachtoffer wordt verhoord.

Voor meer informatie contacteer ons : contact

David THOENG

Advocaat - partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

strafrecht

schade en schadeloosstelling

bouwrecht en onroerend goed

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

Deel via: