Wat is huurkoop? Een afspraak tussen verhuurder en huurder

over de toekomstige eigendomsoverdracht van de huurwoning.

Bij huurkoop wordt een woning gehuurd maar de door de huurder betaalde maandelijkse som komt in mindering van de afgesproken koopprijs bij de eigendomsoverdracht op een latere datum.

Dit is gebruikelijk als afspraak op korte termijn waarbij de koper tijdelijk al huurder is in afwachting van het verlijden van de notariële akte.

De formule kan echter ook toegepast worden waarbij de huurder meerdere jaren huurder blijft. Huurder en verhuurder sluiten echter bij het begin een overeenkomst die bepaalt hoe de huurder de woning op termijn afkoopt of kan afkopen. De huurder blijft bij een huurkoop huren, maar het maandelijks afgeloste bedrag door de huurder komt in mindering van de afkoopprijs.

Er kan hierbij gekozen worden voor een onderhandse overeenkomst. Pas op een later tijdstip, wanneer partijen conform de overeenkomst willen overgaan tot de eigendomsoverdracht van de woning, wordt de notariële akte verleden. Hierbij zijn er diverse varianten mogelijk waaronder :

 • De huurder en verhuurder gaan de verplichting aan om op een afgesproken termijn de akte inzake eigendomsoverdracht te verlijden.
 • De huurder heeft het recht om, op een later tijdstip te beslissen om al dan niet tot aankoop van de woning over te gaan, dit binnen afgesproken timings. De huurder heeft de garantie dat de wonig die hij huurt op termijn kan verwerven ook al voldoet hij bij het sluiten van de overeenkomst nog niet over een hypothecaire lening om meteen eigenaar te worden.
 • De eigenaar/verhuurder heeft het recht om de huurder te verplichten tot aankoop, dit volgens afgesproken timings. Hierdoor kan de eigenaar aan een huurder aan wie hij dat graag gunt, de mogelijkheid bieden om te huren en dat deze huurder op termijn zeker ook de eigenaar zal worden.

Kortom huurkoop is een zeer flexibele formule met de mogelijkheid dat de huurder op termijn eigenaar wordt van een woning middels een volledig op maat gemaakte overeenkomst die beantwoordt aan alle verwachtingen van zowel de huurder als de verhuurder.

Op voorhand wordt in een huur-koopovereenkomst op maat best alles afgesproken waaronder de huurprijs, de duurtijd van de huur-koopovereenkomst, de verschuldigde bedragen en de timing van de aflossingen, het eigendomsvoorbehoud (het eigendomsvoorbehoud vermeldt onder welke omstandigheden de huurder eigenaar wordt of wanneer de verhuurder de eigendom toch behoudt). Ook de elementen die steeds in een notariële akte voorkomen dienen best meteen voorzien zoals:

 • Exacte beschrijving van het onroerend goed (ligging, oppervlakte,…)
 • Eigendomsbewijs
 • Eventuele erfdienstbaarheden
 • Stedenbouwkundige aspecten (is het goed vergund)
 • Bodemattest
 • Is het goed gelegen in een risicozone voor overstromingen
 • Is de electriciteitsinstallatie conform
 • Hoe gunstig of ongunstig is het Energieprestatiecertificaat
 • Etc.

Door deze bepalingen op te nemen in de huurkoopovereenkomst is er duidelijkheid voor beide partijen vanaf het begin op een ogenblik dat de notariële akte nog niet wordt verleden.

Ons kantoor kan eigenaars en huurders begeleiden bij de opmaak van een huurkoopovereenkomst op maat van de wensen van beide partijen.

Lieve DEHAESE

Advocaat-partner in DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

Voor meer informatie: contact

contractenrecht

Deel via: