Wordt mijn advocaat in bouwgeschillen weldra gratis?

Al te vaak blijven slachtoffers van bouwgeschillen in de kou staan omdat ze opzien tegen een gerechtelijke procedure tegen aannemer en architect. De kosten van dergelijke procedures zijn moeilijk voorspelbaar en deze onzekerheid weerhoudt de minder gegoede burgers om initiatieven te nemen om hun rechten af te dwingen.

De problemen blijven dan bestaan en de noodoplossingen waarvoor gekozen wordt, kosten vaak handenvol geld zonder dat die van de eigenlijke verantwoordelijken worden gerecupereerd.

Om niet zelf de kosten van een advocaat te moeten dragen, is er een oplossing: de rechtsbijstandsverzekering waarbij de tussenkomst van een - in principe vrij te kiezen - advocaat door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.

Omdat in het verleden de verzekeringscontracten meestal bouwgeschillen (en echtscheidingsproblemen) uitsloten, heeft de regering willen ingrijpen om de gedupeerden van bouwgebreken te helpen.

Het parlement heeft op 22/4/2019 het voorstel aanvaard. Als stimulans voor de burger, om rechtsbijstandsverzekeringen met dekking bij bouwgeschillen af te sluiten, werd de premie voor een dergelijke verzekering fiscaal aftrekbaar gemaakt vanaf aanslagjaar 2020 (mits de polis voldoet aan bepaalde minimale voorwaarden)

Belangrijke voorwaarden zijn ondermeer dat de polis voor bouwgeschillen een wachttijd van maximaal 5 jaar kan bepalen en dat de maximumwaarborg ten minste 6.750 euro bedraagt.

Besluit: een interessante verzekering die overweging verdient.

Wil je hierover meer weten, neem dan contact met ons : contact

Jo DEWEZ

Advocaat-Partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

bouwgeschillen

Deel via: