Nieuwsbrief van ons kantoor: editie april-juni 2019

VOORWOORD

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van ons kantoor editie april - juni 2019.

In deze nieuwsbrief komt allereerst het nieuws van ons kantoor.

Vervolgens bezorgen wij u de meest recente juridische topics.

Wij wensen u veel leesplezier.

NIEUWS VAN ONS KANTOOR

Levensloop Hasselt 2019 was een groot succes

Samen met 51 teams nam ons kantoor in het weekend van 18 en 19 mei deel aan Levensloop Hasselt. Niet alleen liepen en stapten heel wat mensen mee voor dit goede doel, we kregen ook enthousiaste bezoekers over de vloer.

Lees meer: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6264

Ons kantoor nam deel aan de VKW Karting cup 2019-100 miles

Proficiat aan Tom, Geert, Kelly en Laurens die ons kantoor schitterend vertegenwoordigd hebben op de VKW Karting cup.

Lees meer: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6268

ONZE MEEST RECENTE JURIDISCHE TOPICS

Bezwaar tegen bouwplannen/omgevingsvergunning van je buren?

 • Over sommige aanvragen omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd
 • Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedereen standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen
 • Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden

Meer weten: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6269

Nieuw: de vlottere inning van kleinere verkeersboetes

 • Voor beperkte snelheidsovertredingen of kleinere verkeersinbreuken
 • Nieuw inningssysteem
 • Nieuwe procedure om te betwisten

Lees meer: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6266

Nieuwe vennootschapswetgeving in voege sinds 1 mei 2019

 • Extra mogelijkheden met betrekking tot controle over en overdracht van aandelen
 • Bijkomende mogelijkheden voor bescherming van controle over vennootschap
 • Meer vrijheden, meer flexibiliteit en minder overdrachtsbeperkingen

Meer info: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6243

Ligt bewijslast bij patiënt of bij arts?

 • Recente rechtspraak Hof van Cassatie
 • Bewijslast rust bij patiënt
 • Omgekeerd van de tot dan toe geldende regel

Lees meer: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6231

Wordt mijn advocaat in bouwgeschillen weldra gratis?

 • Het gaat om een rechtsbijstandsverzekering waarbij tussenkomst van een advocaat wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij
 • Premie voor dergelijke verzekering fiscaal aftrekbaar vanaf aanslagjaar 2020
 • De polis voor bouwgeschillen kan een wachttijd van maximaal 5 jaar bepalen

Meer weten: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6272

Wat is een huurkoopovereenkomst?

 • Woning wordt gehuurd
 • Betaalde huursom wordt in mindering gebracht bij latere eigendomsoverdracht
 • Flexibele formule
 • Diverse varianten van huurkoop zijn mogelijk

Lees verder: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6213

Deel via: