Newsflash: wetsvoorstel opschorting opzegtermijn - ontslag voor en tijdens corona-crisis

In de nieuwsbrief "ontslag in coronatijden" werd het onderwerp van de opzegtermijnen reeds aangesneden. Hoe zit dit in tijden van corona en wat met de opzegtermijnen die gepresteerd dienen te worden.

Zoals eerder aangegeven dient er te worden gekeken naar de reden waarvoor een persoon op tijdelijke werkloosheid wordt gezet. Wanneer het om een overmachtssituatie zou gaan loopt de opzegtermijn in normale omstandigheden af op de voorziene datum.

Natuurlijk bevinden we ons momenteel niet in normale omstandigheden. Om te voorkomen dat werkgevers hiervan misbruik gaan maken en dus op deze manier een deel (of geheel) van de opzeggingstermijn af te wenden op de sociale zekerheid, werd eind april een wetsvoorstel ingediend om het voorgaande tijdelijk aan te passen.

Het wetsvoorstel heeft dus als doel de looptijd van de opzegtermijn tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht op basis van corona te schorsen.

Het betreft dus ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid in de periode gelegen tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020.

De opzegtermijnen worden dus verlengd met de periode waarop de arbeidsovereenkomst werd geschorst omwille van tijdelijke werkloosheid en dit geldt dus ook voor arbeidsovereenkomsten die reeds werden opgezegd en waarop de werknemer nog in opzeg zit op datum van publicatie in het Staatsblad.

Het wetsvoorstel werd nog niet aangenomen en is dus nog niet van toepassing. Verdere berichtgeving zal volgen.

Voor meer informatie: contacteer ons

Kelly DE GROOF

Advocaat Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

Voorgaande nieuwsbrieven van Kelly DE GROOF:

De werkgever in corona-crisis: RSZ-Maatregelen: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=7369

Ontslag in coronatijden: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=7362

Hoofdelijke aansprakelijkheid loonschulden in de bouwsector: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=7340

RSZ-dwangbevel en verplichte ingebrekestelling: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6280

Het stakingsrecht. Artikel 6.4 Europees Sociaal Handvest: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6187

Koning Winter in het land? Te koud om te werken? Of niet?: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6177

Deel via: