Gebreken bij aanpassingen aan de huurwoning

  • Vermeld als verhuurder in de huurovereenkomst dat eventuele aanpassingswerken, opgelegd door bestaande of toekomstige reglementeringen van overheidswege, uitsluitend ten laste van de huurder zijn. Meer weten? Klik dan door naar het artikel Wie betaalt aanpassingswerken tijdens de huur?
  • Bij het uitvoeren van werken in een gehuurd pand is voorzichtigheid geboden. In principe moet je de schade pas herstellen of vergoeden op het einde van de huurovereenkomst. Specifiek bij handelshuur kan de verhuurder in het geval dat de huurder verbouwingen uitvoert zonder akkoord van de verhuurder, zelfs in de loop van de huur eisen dat de lokalen in hun vroegere toestand worden hersteld. Zie Vergoeding huurder voor schade.